Uvodna stran | infw_place - uvoz m-4 obrazca v zpiz spletno aplikacijo
Prikaz novice:

17.4.2009 Infw_Place - Uvoz M-4 obrazca v ZPIZ spletno aplikacijo
Program Plačilne liste je prilagojen Pravilniku o obrazcih... (Ur.l.RS št.75/08) in določbam zakona ZMEPIZ, ki določajo obveznost dostave M-4 obrazcev v elektronski obliki na portal ZPIZ.  Ob izpisu obrazca M-4 nam program izdela XML datoteko, ki jo lahko uvozimo v spletno aplikacijo M-4  in tako oddamo obrazec v elektronski obliki. Datoteka vsebuje podatke o obdobju zaposlitve, številu ur, znesku bruto plače in prispevkov.
 
Če uporabljamo program za več firm, so v XML datoteki vedno podatki firme, za katero smo nazadnje naredili izpis ali ekranski pregled M-4 obrazca.
Za zagotovitev zahtevanih podatkov v XML datoteki je spremenjen: Seznam delodajalcev - dodano je polje ZPIZ, ki vsebuje registrsko številko zavezanca. V programu so vgrajene še dodatne kontrole za pravilnost izpisa obdobja (datum začetka, konca).
 
Postopek uvoza in oddaje obrazca na spletni portal ZPIZ:
 
- Izpišemo obrazec M-4 v INFEL programu.
- V brskalniku (Mozilla Firefox, Internet Explorer) odpremo stran http://m4.zpiz.si
- Kliknemo na Vstopi, izberemo ustrezni certifikat in se prijavimo na portal.
- Kliknemo na Uvoz obrazcev.
- V okno vpišemo pot in ime XML datoteke npr.: C:\FIMAPEXE\XML\M4PAKET.XML  (C=črka pogona, kjer se nahaja INFEL programska oprema)  ali pa s pomočjo gumba Brskaj poiščemo to datoteko  (npr.: Moj računalnik, C-disk, mapa Fimapexe, mapa XML, datoteka M4PAKET.XML ).
- Kliknemo na gumb Izvedi kontrolo obrazcev in uvozi paket, vkolikor nam sistem javi samo opozorila brez vsebinskih napak, jih lahko vseeno uvozimo v spletno aplikacijo.
- Preverimo točnost podatkov na prikazanih obrazcih/paketu, lahko si natisnemo ali shranimo PDF datoteke.
- S pomočjo gumba Podpiši in izbora ustreznega certifikata podpišemo obrazec in ga oddamo na ZPIZ.
- Za izvedbo podpisa moramo obvezno imeti na računalniku nameščen program Java (naložimo si ga lahko na naslovu: http://java.com/en/download/index.jsp  )
- Po uspešni oddaji obrazca lahko izberemo opcijo Shrani XML, ki nam shrani potrdilo v obliki XML datoteke v izbrano mapo. S tem je postopek uvoza in oddaje obrazca zaključen in lahko se odjavimo iz portala M4-ZPIZ. 

Nazaj na novice...