Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - spremenjeni stolpci/konti za vnos v ddv evidence
Prikaz novice:

14.1.2010 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Spremenjeni stolpci/konti za vnos v DDV evidence
Zaradi nove zakonodaje s področja DDV evidenc ter poenostavitve izpisa knjige prejetih in izdanih računov so bili spremenjeni programi Infw_Finddv, Infw_Finpek in Infw_Finpdk. V seznamih matičnih podatkov so bili spremenjeni ali dodani novi stolpci oziroma konti za knjiženje v DDV evidence.
Spremembe teh podatkov za stolpce in konte izvede program samodejno, ko prvič izvedemo obdelave: Seznam stolpci za KPR/KIR, Seznam stolpci za KPO in Seznam konti za GK/SK.
Podatke moramo spremeniti preden začnemo z knjiženjem prejetih in izdanih računov za leto 2010!
 
Seznam stolpcev oziroma kontov za knjiženje DDV-ja z oznako spremenjenih podatkov:
 
Nabave blaga in storitev v Sloveniji:                                                 Dobava blaga in storitev v Sloveniji ter izvoz:
16009    Oproščene nabave (brez ddv)                                           26008    Oproščen prom.brez odbitka DDV
16011    Znesek DDV,ki se ne sme odbiti                                         26009    Izvoz blaga v tretje države    
16012    Nabave na domačem trgu -  8.5%                                     26010    Oproščen promet z pravico odbitka DDV
16013    Nabave na domačem trgu - 20.0%                                    26012   Dobava blaga in storitev v RS  8.5%  
16015   Samoobd.-obrnjena davčna obveznost  8.5%                      26013   Dobava blaga in storitev v RS 20.0%
16016   Samoobd.-obrnjena davčna obveznost 20.0%                     26020    Neobdavčljive dobave blaga/storitev
16018   Pavšalni znesek DDV - kmetje 8.0%                                   26030   Dobava po 76.a členu (obr.dav.obv.)  
16020   Oproščene nabave - osnovna sredstva
16021    Nabave - nepremičnine -  8.5%           
16022    Nabave - nepremičnine - 20.0%           
16023    Nabave druga osn.sred.  8.5%           
16024    Nabave druga osn.sred. 20.0%           
 
Pridobitve blaga in storitev iz EU:                                                    Dobava blaga in storitev v EU:
160E09    EU oproščene pridobitve                                                260E07    EU dobava blaga
160E10    EU tristranske pridobitve                                                260E08   EU dobava storitev
160E11   EU pridobitve-ddv se ne sme odbiti                                  260E09    EU tristranske dobave
160E12   EU pridobitve-blago  8.5%                                              260E10    EU prodaja blaga na daljavo
160E13   EU pridobitve-blago 20.0%                                             260E11    EU montaža in instal. blaga
160E15   EU pridobitve-storitve  8.5%                                                        
160E16   EU pridobitve-storitve 20.0%                                                     
160E24    EU pridobitve - osnovna sredstva 20.0%
 
Uvoz blaga in storitev iz tretjih držav:
160U09   Oproščene nabave/uvoz izv.EU
160U11   DDV od uvoza, ddv se ne sme odbiti
160U12   DDV od uvoza blaga -  8.5%
160U13   DDV od uvoza blaga - 20.0%
160U15   Samoobdavčitev-storitve tujina  8.5%
160U16   Samoobdavčitev-storitve tujina 20.0%
160U24    DDV od uvoza - osnovna sredstva 20.0%
 

Nazaj na novice...