Uvodna stran | infw_faktur - račun kupcu - dobava po 76.a členu zddv-1 - obrnjena davčna obveznost
Prikaz novice:

25.1.2010 Infw_Faktur - Račun kupcu - dobava po 76.a členu ZDDV-1 - obrnjena davčna obveznost
Na podlagi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1B (Ur.l.RS št.85/09 z dne 27.10.2009)  in Pravilnika o izvajanju zakona o DDV (Ur.l.RS št.105/09 z dne 21.12.2009) je bil spremenjen program Infw_Faktur - Fakturiranje.
V programu je bil spremenjen vnos in izpis računa v primeru dobav po 76.a členu ZDDV-1 (gradbena dela, nepremičnine, odpadki...) - mehanizem obrnjene davčne obveznosti. V tem primeru se obveznost obračuna DDV preloži na naročnika. Kljub temu da se DDV ne obračuna, pa mora biti na računu ločeno prikazana stopnja, osnova in znesek DDV-ja, ki ga bo obračunal naročnik.
Pri vnosu računa za dobave po 76.a členu vnesemo v stolpec DDV kodo 010 (sicer 100=20%). Na osnovi tega podatka program ne bo obračunal DDV-ja ampak ga bo le ločeno prikazal na koncu računa. Za komentar pa si vnesemo besedilo: "DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost - 76.a člen ZDDV-1."
 

Nazaj na novice...