Uvodna stran | infw_finpdk - poslovna poročila - bilance
Prikaz novice:

11.3.2010 Infw_Finpdk - Poslovna poročila - bilance
V programu Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo je sedaj možen izpis poslovnih poročil - bilanc:
- bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička / izgube za d.o.o.-je - Ajpes verzija
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za s.p.-je - Ajpes in Durs verzija
Izpisi so enake oblike kot bilance, ki se vnašajo v AJPES - letna poročila oziroma za davčno napoved na eDavke.
Podatki z opisi posameznih postavk in formulami za izračun so v seznamu predlog za poslovna poročila. Tu si lahko spremenimo obstoječe predloge ali pa dodamo svoje lastne.
Pri izpisu podatkov lahko izberemo različne oblike izpisa, zaokrožitve ter vrednosti AOP postavk.

Nazaj na novice...