Uvodna stran | infw_mattrg - nova oblika pos računa
Prikaz novice:

27.5.2010 Infw_Mattrg - Nova oblika POS računa
V program Trgovina na drobno je dodana nova oblike izpisa POS računa: izpis na papir širine 58 mm. Posamezna
postavka računa se izpisuje v dveh vrsticah po 32 znakov. Primer POS tiskalnika za to obliko izpisa je Epson TM-T58.

Nazaj na novice...