Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - spremembe ddv evidenc
Prikaz novice:

24.6.2010 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Spremembe DDV evidenc
Opis posameznih sprememb programske opreme Davek na dodano vrednost, Finančno poslovanje enostavno knjigovodstvo ter Finančno poslovanje dvostavno knjigovodstvo:
- dodatne kontrole pri vnosu - pravilni tip in konto/stolpec za ddv: R1/R2=160xx,260xx;  E1/E2=160Exx,260Exx;  U1=160Uxx
- novi konti/stolpci za knjiženje DDV-ja (160E21, 16026, 16030)
- spr.izpisa obrazec DDV-O in knjiga prejetih računov:  za stolpec 160E21 - EU neodbitni ddv 8.5%
- spr.izpisa obrazec DDV-O:  za stolpec 16026 - samoobdavčitev 76.a člen - nepremičnine
- spr.izpisa obrazec DDV-O:  za stolpec 16030 - samoobdavčitev 76.a člen - brez odbitka ddv

Nazaj na novice...