Uvodna stran | infw_finerp - finančno poslovanje - evidenca računov in plačil
Prikaz novice:

3.7.2010 Infw_Finerp - Finančno poslovanje - evidenca računov in plačil
Napravljena je nova verzija programa za finančno poslovanje - vodenje evidenc računov ter plačil. Namenjen je uporabnikom, ki si sami ne vodijo enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, želijo pa imeti podatke za saldakonte kupcev oziroma dobaviteljev.
Program nam omogoča naslednje obdelave:
- vnosi: terjatve in obveznosti, plačila računov, datumi plačil
- uvoz izdanih računov iz programov: Fakturiranje, Trgovina na drobno ali Trgovina na debelo
- izpisi: terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, saldakonti saldo strank, neplačani računi, pregled knjižb.

Nazaj na novice...