Uvodna stran | infw_blagaj - blagajna
Prikaz novice:

7.7.2010 Infw_Blagaj - Blagajna
V programu Blagajna so bile opravljene naslednje spremembe oziroma dopolnitve:
- ukinjen je seznam bank in kartic - datoteka Ffsebank
- nov seznam za namene gotovinskih plačil (nameni: dvig gotovine, polog na TRR, plačilo računa, prejeto predplačilo,...) - datoteka Ffsebank
- spremenjena oblika mask za vnose blagajniškega prejemka in blagajniškega izdatka
- spremenjeni izpisi: blagajniški prejemek / izdatek: brez podatkov za čeke / KK, sedaj podatki za namen, stroškovno mesto, konto,...;  blagajniški dnevnik
- ukinjen izpis specifikacija čekov
- program Infw_Blagaj je sedaj na voljo tudi v Windows GUI verziji (grafični uporabniški vmesnik). 

Nazaj na novice...