Uvodna stran | infw_xxxx - spremembe wingui verzij programske opreme
Prikaz novice:

13.9.2010 Infw_xxxx - Spremembe WinGUI verzij programske opreme
Opis sprememb in dopolnitev programske opreme, ki velja za vse programe v WinGUI verziji:
- pomik med posameznimi podatki v seznamih in vnosih s koleščkom miške - samo +- 1 zapis
- možnost dodajanja in spreminjanja artiklov <F12>, <F11>
- izboljšano iskanje (koda, številke dokumentov,...) v maskah za vnose in sezname matičnih podatkov z help opisi iskanja
- uporaba tipke <Insert> za dodajanje novega dokumenta pri vnosih dokumentov in seznamih matičnih podatkov
- izboljšano iskanje po nazivih (znaki čšž)
- samodejna prilagoditev velikosti oken in velikosti pisave glede na nastavljeno ločljivost zaslona, nastavitev pisav     (DPI) ter verzijo Windows OS
- samodejna prilagoditev velikosti tabel glede na nastavitev pisav (DPI)
- spremenjen način vnosa datumov: osvetljen je le prvi znak (prej vsi) - enostavnejši vnos sprememb datuma
- iskanje po seznamih (čšž) - v primeru starih podatkov po CP-437 - konverzija v kodno tabelo CP-852  (DATCP852 ime_datoteke)
 
 

Nazaj na novice...