Uvodna stran | infw_finpdk - predloge za knjiženje dokumentov
Prikaz novice:

14.9.2010 Infw_Finpdk - Predloge za knjiženje dokumentov
Program Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo sedaj omogoča uporabo predlog za knjiženje dokumentov.
Posamezne predloge najprej vnesemo v Seznam - Predloge za knjiženje dokumentov. Tu si izberemo tip dokumenta, vpišemo kodo in naziv predloge, nato pa dodamo posamezne postavke predloge z konti v breme in v dobro. Podatki za predloge so shranjeni v datotekah FFSEPKD1 in FFSEPKD2 osnovnega imenika za določeno leto.
Predloge lahko uporabimo za vnose: Prejeti računi+ddv, Izdani računi+ddv, Temeljnice, Banka,blagajna. Pri vnosu dokumentov najprej vnesemo osnovne podatke v glavo dokumenta (datumi, stranka, številke dokumenta,...). Predlogo za knjiženje dokumentov izberemo s klikom na ustrezni gumb oziroma <F3> tipko. V tabelo za vnos posameznih postavk se nam prenesejo konti in opisi iz izbrane predloge ter označijo polja za vnos vrednosti v breme oziroma v dobro.
 

Nazaj na novice...