Uvodna stran | infw_finpdk - izpis odprtih postavk za poljuben datum nazaj
Prikaz novice:

17.10.2010 Infw_Finpdk - Izpis odprtih postavk za poljuben datum nazaj
V izpisih Konto kartica, Glavna knjiga in Saldakonti je spremenjen način izpisa odprtih postavk. Prej so se lahko izpisale zgolj trenutno odprte postavke glede na vse dotedaj poknjižene dokumente. Sedaj pa v primeru izbora oblike izpisa - odprte (neplačane) postavke vpišemo datum za katerega želimo izpis odprtih postavk. Izpis nam ne bo upošteval računov in plačil, ki imajo datum dokumenta kasnejši od izbranega datuma. Prav tako na izpisu ne bo zaprtih postavk, ki imajo datum plačila večji od izbranega datuma. Možnost netočnega izpisa podatkov lahko predstavljajo le večkratna delna plačila istega računa, ker je na računu zapisan le zadnji datum plačila in trenutni ostanek delno zaprte postavke.

Nazaj na novice...