Uvodna stran | infw_finpdk - izpis gk/kk/sk na isti list a4 ter spremembe wingui
Prikaz novice:

23.11.2010 Infw_Finpdk - Izpis GK/KK/SK na isti list A4 ter spremembe WinGUI
Opis sprememb programske opreme Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo:
- za izpise Konto kartica, Glavna knjiga, Saldakonti na windows tiskalnik je sedaj možno izpisati več različnih kontov / strank na isti list A4 (podobno kot je bilo prej za matrične tiskalnike)
- popravek pogojev za izpise (od-do) na izpisih Glavna knjiga, Saldakonti, Bruto bilanca, Plačilni opomin
- spremenjene kontrole v primeru vnosa brez vrednost v breme in v dobro (ostani na zadnjem stolpcu) v WinGUI verziji
- možnost vnosa poljubne številke dokumenta (neobstoječe) v WinGUI verziji
- odprava napak "access mode..." v LAN okolju ter "invalid pointer operation..." pri vnosu veznega dokumenta v WinGUI verziji

Nazaj na novice...