Uvodna stran | infw_place - dohodnina 2010 - oddaja podatkov na edavke (virvdc do 31.12.2010!)
Prikaz novice:

3.12.2010 Infw_Place - Dohodnina 2010 - oddaja podatkov na eDavke (VIRVDC do 31.12.2010!)

Podatki o izplačanih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino

Za izplačila dohodkov fizičnim osebam v letu 2010 se, skladno z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 ter Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine 2010, ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih - kontrolni podatki v datoteki VIR.DAT.
Podatke za informativne izračune dohodnine, bo davčna uprava dobila na osnovi poslanih REK-1 in iRek obrazcev, zato je potrebno morebitne nepravilnosti čimprej uskladiti! V nasprotnem primeru bo lahko informativni izračun dohodnine nepravilen, davčni zavezanec - fizična oseba pa bo v tem primeru moral vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Ne glede na to, da delodajalci za leto 2010 ne bodo več posredovali kontrolnih podatkov za dohodnino, pa morajo te podatke pripraviti za zaposlene delavce.
 
Podatki o vzdrževanih družinskih članih
Podatke o vzdrževanih družinskih članih za leto 2010 morajo izplačevalci Davčni upravi RS predložiti na dan zadnjega izplačila dohodka, najpozneje pa do 31. decembra 2010. Podatke se oddaja v stisnjeni ZIP datoteki, ki vsebuje datoteko VIRVDC.DAT. Podatke se pošilja samo za delavce, ki so olajšavo med letom dejansko uveljavljali. Za posredovanje podatkov imamo dve možnosti:
1. Podatke lahko vpišemo v DURS-ov program WDohod2010 in od tam pošljemo na eDavke.
2. Podatke prenesemo iz programa Infw_place - Plačilne liste na portal eDavki.
Opis postopka za primer - 2. točka :
- vnesemo podatke o uveljavlanju olajšav v Seznam-Vzdrževani družinski člani
- izvedemo obdelavo Kreiraj datoteko VIRVDC, ki nam ustvari datoteko VIRVDC.DAT
- izvedemo obdelavo Kopiraj VIRVDC.DAT v ZIP, ki nam ustvari datoteko VIRVDC.ZIP
- na portalu eDavki odpremo Nov dokument - KP-KPD Podatki za odmero dohodnine - obdobje 2010
- kliknemo na Priloži datoteko, v vnosno polje vpišemo pot, kjer se nahaja datoteka: C:\FIMAPEXE\IZPISI\VIRVDC.ZIP in kliknemo Prenesi datoteko
- oddamo vlogo na enak način kot za druge obrazce na eDavkih.

Nazaj na novice...