Uvodna stran | infw_place - olajšave in dohodninska lestvica za leto 2011
Prikaz novice:

5.1.2011 Infw_Place - Olajšave in dohodninska lestvica za leto 2011
Pred vnosom plače za december 2010 (ki bo izplačana v letu 2011), si moramo obvezno spremeniti stopnje dohodnine, zneske olajšav in stopnje davka na izplačane plače. Podatke vnesemo v Seznam-Stopnje davka, morebitne olajšave za vzdrževane otroke pa tudi v Seznam-Delavci.
Če izvedemo obdelavo Prehod v novo leto pred vnosom teh podatkov, moramo te spremenjene podatke vnesti tudi v program za leto 2011.
  
Spremenjeni zneski olajšav ter dohodninska lestvica za leto 2011:
 
D O H O D N I N A    O L A J Š A V E DAVEK NA IZPLAČ.PLAČE
 do 7.634,40 = 16%    splošna  = 3.143,57  do 999.999,00 = 0%   
 do 15.268,77 = 27%   1.otrok   = 2.319,50       do           0,00 = 0%   
 do 999.999,99 = 41%   2.otroka = 4.841,09  do           0,00 = 0%   
  3.otroci  = 9.046,73  do           0,00 = 0%   
    BP < 11.965,20 = 1.062,17   
  BP < 10.342,80 = 3.062,11   
 
 

Nazaj na novice...