Uvodna stran | infw_place - prispevek za zaposlovanje (vnos plače, rek-1)
Prikaz novice:

10.1.2011 Infw_Place - Prispevek za zaposlovanje (vnos plače, REK-1)
Na podlagi sprememb Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev...(REK obrazci) - (Ur.l.RS št.109/10 z dne 30.12.2010) je bil spremenjen program Plačilne liste.
Od 1.1.2011 se obračunava prispevek za primer brezposelnosti tudi od:
- razlike do minimalne plače
- neplačanih odsotnosti.
V programu je spremenjen vnos/izpis plačilne liste, izpis obrazca REK-1 ter uvoz REK-1.XML datoteke na eDavke.
 

Nazaj na novice...