Uvodna stran | infw_finpek/finpdk/finddv - prenos izdanih računov iz infw_faktur
Prikaz novice:

7.2.2011 Infw_Finpek/Finpdk/Finddv - Prenos izdanih računov iz Infw_Faktur
V programih za finančno poslovanje je dodana obdelava Prenos izdanih računov iz programa Infw_Faktur - Fakturiranje. Podatke lahko prenašamo v  enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, istočasno pa tudi v DDV evidence (program davek na dodano vrednost).
Obdelava ima sedaj možnost prenosa različnih tipov izdanih računov:
1,2: račun z 20.0% ali 8.5% DDV-jem: storitve/proizvodnja, trgovina
3,4: račun brez DDV - dobava v EU: storitve/proizvodnja, trgovina
5,6: račun brez DDV - izvoz v tretje države: storitve/proizvodnja, trgovina
7:    račun brez DDV - SLO kupec prevozne storitve
8:    račun obrnjena davčna obveznost 76.a člen - gradbene storitve
 
Obdelava omogoča različne nastavitve za prenose podatkov. Nastavitve so shranjene v tekstovni datoteki PRENOSFA.DAT.  V datoteki so shranjeni podatki za:
- oznaka za prenos v program: enostavno, dvostavno, ddv, oznaka brez prenosa,...
- vnos gesla: da,ne
- obdobje prenosa podatkov: vsi dokumenti, določen mesec, številke dokumentov od-do
- ime imenika v katerem so podatki za izdane račune (če ni isti kot je imenik za finančno poslovanje)
- konti in stolpci za prenose izdanih računov za posamezne tipe računov.
 
Za vnos nove oznake tip računa, ki se določi pri vnosu izdanega računa, je bil spremenjen tudi program Infw_Faktur - Fakturiranje. V programu je poleg vnosa računov spremenjen tudi izpis evidence računov, ki sedaj omogoča izpis podatkov samo za določen tip računa (1..8) ter izpis oznake stroškovnega mesta.

Nazaj na novice...