Uvodna stran | infw_finpek/finpdk/finddv - prenos dnevnih iztržkov iz infw_mattrg
Prikaz novice:

24.2.2011 Infw_Finpek/Finpdk/Finddv - Prenos dnevnih iztržkov iz Infw_Mattrg
V programih za finančno poslovanje je dodana obdelava Prenos dnevnih iztržkov iz programa Infw_Mattrg - Trgovina na drobno. Prenašajo se podatki: vrednost prodaje v trgovini po stopnjah DDV, razčlenitev vrednosti gotovina/kartice in morebitno vrednost storitev (ta znesek ni vključen v TDR). Te podatke vnašamo samo zneskovno za TDR evidenco v obdelavo Vnos - Prodaja dnevni iztržek. Podatke lahko prenašamo v enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, istočasno pa tudi v DDV evidence (program davek na dodano vrednost).
 
Obdelava omogoča različne nastavitve za prenose podatkov. Nastavitve so shranjene v tekstovni datoteki PRENOSD4.DAT.  V datoteki so shranjeni podatki za:
- oznaka za prenos v program: enostavno, dvostavno, ddv, oznaka brez prenosa,...
- vnos gesla: da,ne
- obdobje prenosa podatkov: vsi dokumenti, določen mesec, številke dokumentov od-do
- ime imenika v katerem so podatki za dnevne iztržke (če ni isti kot je imenik za finančno poslovanje)
- konti in stolpci za prenose dnevnih iztržkov (prihodki trgovina/storitve, gotovina, kartice).
 
Za vnos nove oznake tip prodaje, ki se določi pri vnosu dnevnega iztržka, je bil spremenjen tudi program Infw_Mattrg - Trgovina na drobno. Ta sedaj omogoča ločen vnos zneskov prometa s karticami in storitev (znesek ni vključen v TDR). V programu je poleg vnosa dnevnih iztržkov spremenjen tudi izpis evidenca prodaje, ki sedaj omogoča izpis podatkov samo za določen tip prodaje (0=prodaja blagajna D4, 1=dnevni iztržek, 2=računi kupcu.

Nazaj na novice...