Uvodna stran | infw_finpek/finpdk - prenos podatkov za ajpes epobot
Prikaz novice:

12.4.2011 Infw_Finpek/Finpdk - Prenos podatkov za AJPES ePobot
V skladu s sprejetim Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l.RS št.18/11 z dne 15.03.2011) sta bila spremenjena programa:
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostvano knjigovodstvo
Infw_Finpek - Finančno poslovanje - enostvano knjigovodstvo
V programa je dodana obdelava: Prenos v AJPES ePobot iz saldakontov
Za prenos podatkov najprej izberemo ustrezni konto oziroma stolpec, omejimo izbor za valute računov od-do, določimo krog pobota (mesec) ter tip pobota (1=obvezni, 2=prostovoljni). V tabeli označimo željene postavke ter shranimo podatke. Podatke se shranijo v datoteko ePobot.xml.
 
Opis postopka uvoza xml datoteke na Ajpes portal:
- Izvedemo obdelavo:  Prenos v AJPES ePobot iz saldakontov.
- V brskalniku (Mozilla Firefox, Internet Explorer) odpremo stran http://www.ajpes.si .
- Izberemo ustrezni certifikat in se prijavimo na portal.
- Kliklnemo na zavihke ePobot - oddaja prijave - Nova prijava - Vnos
- V okno vpišemo pot in ime XML datoteke (npr.: C:\FIMAPEXE\XML\ePOBOT.XML  )  ali pa s pomočjo gumba Prebrskaj poiščemo to datoteko  (npr.: Moj računalnik, C-disk, mapa Fimapexe, mapa XML, datoteka ePobot.XML ).
- Kliknemo na gumb Uvoz  ter preverimo točnost podatkov  
- Kliknemo na gumb Pripravi za oddajo izberemo ustrezni certifikat in z njim podpišemo oddani obrazec.
 
 
 
 

Nazaj na novice...