Uvodna stran | infw_finddv - status plačil računov za evidence po zddv-1d
Prikaz novice:

31.8.2011 Infw_Finddv - Status plačil računov za evidence po ZDDV-1D
Za lažje zagotavljanje evidenc po 66.a členu ZDDV-1 (neuveljavljanje, povečanje, zmanjšanje odbitka ddv) je v program Infw_Finddv dodan nov izpis: Knjiga prejeti računi + status plačil.
Na tem izpisu so v primerjavi z normalno obliko  KPR dodani naslednji podatki:
- datum valute računa
- datum plačila računa
- status računa (zaprta postavka, delno zaprta, poslano v ePobot)
Za izbor opcij izpisa lahko določimo davčno obdobje, status računa (plačan/neplačan, delno zaprto,...), obdobje od-do za datum valute in datum plačila računov.
 
Prenos podatkov o statusu plačil posameznih računov v DDV evidencah iz saldakontov enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva izvedemo s pomočjo nove obdelave: Ažuriranje DDV evidence KPR - status plačil. Obdelava nam spremeni nova polja v KPR: datum valute, datum plačila, status računa. Za točnost teh podatkov moramo predhodno v programu finančnega poslovanja zapreti odprte postavke saldakontov dobaviteljev.
 

Nazaj na novice...