Uvodna stran | infw_place/drospr - plačevanje davkov/prispevkov novi pdp durs računi
Prikaz novice:

30.9.2011 Infw_Place/Drospr - Plačevanje davkov/prispevkov novi PDP DURS računi
S  01 10.2011 je uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev. Namen sprememb je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci plačujejo svoje obveznosti. Po novem se bodo dajatve plačevale na naslednje prehodne davčne podračune (PDP):
- PDP - proračun države   01100-8881000030
- PDP - ZPIZ                     01100-8882000003
- PDP - ZZZS                    01100-8883000073
Za sklicevalno številko se bo uporabila referenca SI19  ter DAVČNA številka in  P2 sklic:
ZPIZ=44008, ZZZS=45004, druge dajatve iz plače=99996, DDV=62006,...
 
Za izdelavo plačilnih nalogov v programu Infw_Place je namesto dosedaj ločenih obdelav za s.p. in d.o.o. (različno število nalogov) sedaj le še ena obdelava. V obdelavi Izdelava plačilnih nalogov se nam izdelajo plačilni nalogi za prispevke in davke vseh delavcev, zavezanca (s.p.) ter neto plače in nadomestila posameznim delavcem. Za izplačilo neto plač in nadomestil moramo v seznamu delavcev vnesti pravilni TRR delavca.
Obdelava Izdelava plačilnih nalogov je dodana tudi v programu Infw_Drospr, kjer nam omogoča izdelavo nalogov za dajatve in prejemke (podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnine,...).
 
Plačilne naloge lahko izpišemo posamezno v obliki UPN ali BN02 obrazca na neskončni ali A4 format papirja. Lahko pa namesto tega izpišemo kar vse podatke z izpisom: Seznam plačilnih nalogov.
Pri obdelavi Izdelava plačilnih nalogov, se nam kreira tudi tekstovna datoteka TKDIS.TXT, ki nam omogoča uvoz nalogov v programe za elektronsko bančništvo (bank@net, iNet, Abanet...).
Datoteka TKDIS.TXT se nahaja v mapi C:\FIMAPEXE.
 

Nazaj na novice...