Uvodna stran | infw_finddv/finpek/finpdk - sprememba xml datotek za uvoz ddv-o in pd-o v edavke
Prikaz novice:

17.11.2011 Infw_Finddv/Finpek/Finpdk - Sprememba XML datotek za uvoz DDV-O in PD-O v eDavke
Zaradi spremenjene strukture XML datotek na eDavkih so bili spremenjeni programi:
Infw_Finddv - Davek na dodano vrednost
Infw_Finpek - Finančno poslovanje - enostavno knjigovodstvo
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo
V navedenih programih so spremenjeni izpisi in XML datoteke za uvoz obrazcev Obračun DDV (DDV-O) in Poročilo o dobavah po 76.a členu (PD-O). Brez namestitve sprememb programske opreme uvoz teh datotek ni več možen. Imena za uvoz xml datotek za obrazec DDV-O in PD-O ostajajo enaka kot doslej:
C:\FIMAPEXE\XML\DDV-O.XML ali pa C:\FIMAPEXE\XML\PD-O.XML  (C=črka pogona, kjer se nahaja INFEL programska oprema).

Nazaj na novice...