Uvodna stran | infw_place - vzdrževani družinski člani - oddaja virvdc na edavke (do 31.12.2011)
Prikaz novice:

15.12.2011 Infw_Place - Vzdrževani družinski člani - oddaja VIRVDC na eDavke (do 31.12.2011)

Podatki o izplačanih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino

Za izplačila dohodkov fizičnim osebam v letu 2011 se enako kot za leto 2010 na DURS ne dostavlja več kontrolnih podatkov za dohodnino. Podatke za informativne izračune dohodnine, bo davčna uprava dobila na osnovi poslanih REK-1 in iRek obrazcev. Ne glede na to, da delodajalci za leto 2010 ne bodo več posredovali kontrolnih podatkov za dohodnino, pa morajo te podatke pripraviti za zaposlene delavce. Podatke za posameznega delavca se lahko izpiše z obdelavo: Izpis dohodnina - delavec.
 
Podatki o vzdrževanih družinskih članih
Podatke o vzdrževanih družinskih članih za leto 2011 morajo izplačevalci Davčni upravi RS predložiti na dan zadnjega izplačila dohodka, najpozneje pa do 31. decembra 2011. Podatke se oddaja v stisnjeni ZIP datoteki, ki vsebuje datoteko VIRVDC.DAT. Podatke se pošilja samo za delavce, ki so olajšavo med letom dejansko uveljavljali. Za posredovanje podatkov imamo dve možnosti:
1. Podatke lahko vpišemo v DURS-ov program WDohod2011 in od tam pošljemo na eDavke.
2. Podatke prenesemo iz programa Infw_place - Plačilne liste na portal eDavki.
Opis postopka za primer - 2. točka :
- vnesemo podatke o uveljavlanju olajšav v Seznam-Vzdrževani družinski člani
- izvedemo obdelavo Kreiraj datoteko VIRVDC, ki nam ustvari datoteko VIRVDC.DAT
- izvedemo obdelavo Kopiraj VIRVDC.DAT v ZIP, ki nam ustvari datoteko VIRVDC.ZIP
- na portalu eDavki odpremo Nov dokument - KP-KPD Podatki za odmero dohodnine - obdobje 2011
- kliknemo na Priloži datoteko, v vnosno polje vpišemo pot, kjer se nahaja datoteka: C:\FIMAPEXE\IZPISI\VIRVDC.ZIP in kliknemo Prenesi datoteko
- oddamo vlogo na enak način kot za druge obrazce na eDavkih.

Nazaj na novice...