Uvodna stran | cenik | infel - cenik programov dos/wincon verzije
Cenik programov DOS/WinCon verzije

Osnovne verzije programov Dos/WinConsole
INF-SP Finančno poslov. - enostavno knjigov. 250 €
INF-DO Finančno poslov. - dvostavno knjigov. 450 €
INF-DD Davek na dodano vrednost 125 €
INF-PL Plačilne liste 200 €
INF-MT Trgovina na drobno 425 €
INF-TD Trgovina na debelo 425 €
INF-MP Materialno poslovanje 175 €
INF-FA Fakturiranje 150 €
INF-OB Obračun obresti 150 €
INF-OS Osnovna sredstva 175 €
INF-VI Plačilni nalogi 50 €
INF-PN Potni nalogi 90 €
INF-BL Blagajna 150 €
Dodatne verzije programov Dos/WinConsole
INF-SP2 Program INF-SP brez DDV evidenc 210 €
INF-DO2 Program INF-DO brez DDV evidenc 410 €
INF-MT2 Program INF-MT: brez prodaje po art.  210 €
Več programov skupaj v paketu
INF-MF Program INF-MP + INF-FA 275 €
SP-FA-OS Programi INF-SP + INF-FA + INF-OS 445 €
SP-PL-FA Programi INF-SP + INF-PL + INF-FA 465 €
SP-PL-OS Programi INF-SP + INF-PL + INF-OS 485 €
DO-FA-OS Programi INF-DO + INF-FA + INF-OS 560 €
DO-PL-FA Programi INF-DO + INF-PL + INF-FA 580 €
DO-PL-OS Programi INF-DO + INF-PL + INF-OS 600 €
Popusti pri nakupu več programov
vsaj 2 prog. v vrednosti nad 200 €   -10%
vsaj 2 prog. v vrednosti nad 400 €   -15%
vsaj 3 prog. v vrednosti nad 600 €   -20%
vsaj 3 prog. v vrednosti nad 800 €   -25%
Doplačila 
inštalacija: na dva različna računalnika  5%
inštalacija: v LAN omrežje   (do 3 PC)     10%
inštalacija: v LAN omrežje (nad 3 PC) 20%
inštalacija: knjigovodski servis - do 10 strank 10%
inštalacija: knjigovodski servis - nad 10 strank 15%