Uvodna stran | cenik | infel - cenik programov wingui verzije
Cenik programov WinGUI verzije

Osnovne verzije programov WinGUI
Infw_Finpek Finančno poslov. - enostavno knjigov. 280 €
Infw_Finpdk Finančno poslov. - dvostavno knjigov. 490 €
Infw_Finddv Davek na dodano vrednost 140 €
Infw_Place Plačilne liste 225 €
Infw_Drospr Drugi osebni prejemki 170 €
Infw_Mattrg Trgovina na drobno 470 €
Infw_Trgdeb Trgovina na debelo 470 €
Infw_Mapofa Materialno poslovanje + fakturiranje 300 €
Infw_Matpos Materialno poslovanje 190 €
Infw_Faktur Fakturiranje 165 €
Infw_Obresti Obračun obresti 160 €
Infw_Osnsre Osnovna sredstva 190 €
Infw_Virman Plačilni nalogi 55 €
Infw_Potnal Potni nalogi 100 €
Infw_Blagaj Blagajna 160 €
Dodatne verzije programov WinGUI
INF-SP2 Infw_Finpek brez DDV evidenc 230 €
INF-DO2 Infw_Finpdk brez DDV evidenc 450 €
INF-MT2 Infw_Mattrg brez prodaje po artiklih 230 €
Več programov skupaj v paketu
SP-FA-OS Infw_Finpek + Faktur + Osnsre 490 €
SP-PL-FA Infw_Finpek + Place + Faktur 510 €
SP-PL-OS Infw_Finpek + Place + Osnsre 530 €
DO-FA-OS Infw_Finpdk + Faktur + Osnsre 620 €
DO-PL-FA Infw_Finpdk + Place + Faktur 640 €
DO-PL-OS Infw_Finpdk + Place + Osnsre 660 €
Popusti pri prehodu iz Dos/WinCon verzije
  popust na ceno WinGUI verzije -50%
Popusti pri nakupu več programov
vsaj 2 prog. v vrednosti nad 200 €   -10%
vsaj 2 prog. v vrednosti nad 400 €   -15%
vsaj 3 prog. v vrednosti nad 600 €   -20%
vsaj 3 prog. v vrednosti nad 800 €   -25%
Doplačila 
namestitev na dva različna računalnika  5%
namestitev v LAN omrežje   (do 3 PC)     10%
namestitev v LAN omrežje (nad 3 PC) 20%
namestitev knjigovodski servis - do 10 strank 10%
namestitev knjigovodski servis - nad 10 strank 15%
namestitev poleg WinGUI tudi WinConsole verzija 10%