Uvodna stran | programska oprema | infel - potni nalogi
Infw_Potnal – Potni nalogi

Program je namenjen vodenju potnih nalogov za prevoze oseb in obračunavanju potnih stroškov. Omogoča nam vnos in izpis vseh podatkov potrebnih za zagotavljanje davčno priznanih potnih stroškov. Vnašamo lahko samostojni potni nalog, ki vključuje eno relacijo z obračunom vseh stroškov ali pa zbirni potni nalog, na katerem je več relacij.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, omogoča preprost vnos, spreminjanje in popravljanje dokumentov ter pregledne izpise.

Vnos poteka tako, da se na podlagi opravljene službene poti vnese vse osnovne podatke o osebi in prevoznem sredstvu ter podatke za obračun stroškov: datum in čas potovanja, relacija in namen, kilometrina, morebitne dnevnice, cestnine, parkirnine in drugi stroški.

Vnosi:
  • potni nalog in obračun potnih stroškov
  • potni nalog - zbirni (več relacij)
Izpisi:
  • potni nalog in obračun potnih stroškov
  • zbirnik potnih stroškov
  • potni nalog - zbirni (več relacij)
Seznami matičnih podatkov:
  • kilometrine in dnevnice
  • relacije za potne naloge
  • vrste stroškov
  • nameni potovanja