Uvodna stran | programska oprema | infel - plačilne liste
Infw_Place – Plačilne liste

Program je namenjen obračunu plač, regresa za letni dopust in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki jih izplačujejo podjetja ali samostojni podjetniki. Program nam izpiše plačilne liste ter vse predpisane obrazce za obračun teh prejemkov. Program ni namenjen za obračun drugih prejemkov kot so: podjemne in avtorske pogodbe, najemnine…

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, pregleden, omogoča preproste vnose, zakonsko predpisane obrazce ter druge izpise, ki nam služijo za kontrolo pravilnosti obračuna prejemkov.

V program je vključen modul Plačilni nalogi za vnos in izpis plačilnih nalogov na obrazec BN02 oziroma izvoz podatkov v TKDIS.TXT datoteko za EPP programe poslovnih bank (elektronski plačilni promet). Program je povezan z programom Drugi osebni prejemki (seznama delodajalcev in delavcev). Iz obeh programov lahko izpišemo skupne podatke za dohodnino delavca oziroma kontrolne podatke za dostavo na DURS (datoteka VIR.DAT).

Vnosi, prenosi, obdelave:
 • plačilna lista
 • plačilni nalog BN02
 • izdelava plačilnih nalogov za s.p. in d.o.o.
 • kopiraj VIR.DAT na disketo, kopiraj TKDIS.TXT na disketo
Izpisi:
 • plačilna lista delavec, plačilna lista firma
 • obračun prispevkov za zasebnika
 • obračun davka na izplačane plače in obrazec OBR-PL
 • obazec REK-1, obrazec poročilo s.p.
 • obrazec 1-Z, 1-ZAP/M, STRU/L
 • seznam HK/TR za banko
 • mesečno pregled plač
 • zbirnik plač delavec, zbirnik plač firma
 • obrazec M4/M8
 • dohodnina-delavec
 • dohodnina-DURS
 • plačilni nalog BN02, seznam plačilnih nalogov
Seznami matičnih podatkov:
 • dohodnina, olajšave, DIP
 • osnove za bruto plačo
 • prispevki za socialno varnost
 • drugi prispevki
 • podatki za plačilne naloge
 • delodajalci
 • delavci