Uvodna stran | programska oprema | infel - finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo
Infw_Finpdk – Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo

Program je namenjen vodenju poslovanja podjetij in samostojnih podjetnikov po načelih dvostavnega knjigovodstva. Je skladen z računovodskimi standardi in veljavno zakonodajo. Poleg zakonsko predpisanih evidenc, kot so glavna knjiga, konto kartice, dnevnik knjiženja, bruto bilanca in DDV evidenc ponuja še vrsto drugih evidenc in izpisov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, pregleden, omogoča preproste vnose in raznovrstne prilagodljive izpise. Vnos poteka tako, da se posamezni dokument vnaša le enkrat, program pa sam poskrbi za zapis podatkov v ustrezne finančne in DDV evidence.

V program je vključen modul Davek na dodano vrednost z vsemi vnosi, izpisi in seznami. Program omogoča izvoz podatkov za program Plačilni nalogi oziroma za EPP programe poslovnih bank (elektronski plačilni promet). V program lahko uvozimo izdane račune iz programov: Fakturiranje, Trgovina na drobno, Trgovina na debelo izvozimo po podatke o neplačanih računih za program Obračun obresti.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • prejeti ali izdani računi + DDV knjige
 • temeljnice, bančni izpiski, blagajna
 • zapiranje postavk, avtomatično zapiranje postavk
 • zapiranje razreda 4, zapiranje razreda 7
 • vnos v DDV evidence: knjiga prejetih računov, izdanih računov, pridobitve iz EU, dobava v EU, uvoz
 • prenosi GK/SK iz preteklega leta, prenosi računov
Izpisi:
 • konto kartica
 • glavna knjiga
 • saldakonti, saldakonti-saldo strank, devizni saldakonti
 • neplačani računi, plačilni opomin in IOP obrazec
 • dnevnik knjiženja, temeljnica za knjiženje
 • bruto bilanca, mesečna bruto bilanca, mesečni promet konta
 • statistika finančnih računov (Ajpes)
 • podatki GK/DDV za DURS (dostava podatkov v elektronski obliki)
 • DDV evidence - knjige: P-RAČ, P-RAČ-P, E-UVOZ, I-RAČ, I-RAČ-D
 • obračun DDV (obr. DDV-O), rekapitulacijsko poročilo (obr. RP-O)
Seznami matičnih podatkov:
 • stranke (kupci, dobavitelji, drugi poslovni partnerji)
 • konti za GK/SK (konti za glavno knjigo, saldakonte,… )
 • stolpci za KPR/KIR (predpisani stolpci za DDV evidence)
 • stopnje davka in stroškovna mesta