Uvodna stran | programska oprema | infel - davek na dodano vrednost
Infw_Finddv – Davek na dodano vrednost

Program je namenjen vodenju davčnih evidenc in obračunu davka na dodano vrednost za podjetja in samostojne podjetnike, ki so davčni zavezanci. Je skladen z veljavno davčno zakonodajo (ZDDV-1).

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, pregleden, omogoča preproste vnose, zakonsko predpisane obrazce ter neobvezne davčne knjige, ki nam služijo za kontrolo pravilnosti obračuna davka.

Program je običajno vključen v program Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo ali Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo, lahko pa ga uporabljamo tudi samostojno, če želimo ločeno vnašati podatke za finančno poslovanje in davčne evidence. Program nam omogoča povezavo z programom Blagajna za prenos blagajniških prejemkov - avansnih računov v knjigo izdanih računov - avansi.

Vnosi:
  • knjige prejetih računov: znotraj države, avansi, pridobitve iz EU, uvoz izven EU
  • knjige izdanih računov: znotraj države, avansi, dobava v EU
Izpisi:
  • knjige P-RAČ, P-RAČ-avansi, P-RAČ-P (EU pridobitve), E-UVOZ
  • knjige I-RAČ, I-RAČ-avansi, I-RAČ-D (EU dobava)
  • obračun DDV (obr. DDV-O)
  • rekapitulacijsko poročilo (obr. RP-O)
  • podatki GK/DDV za DURS (dostava podatkov v elektronski obliki)
Seznami matičnih podatkov:
  • stranke (kupci, dobavitelji, drugi poslovni partnerji)
  • stolpci za KPR/KIR (predpisani stolpci za DDV evidence)
  • stopnje davka in stroškovna mesta