Uvodna stran | programska oprema | infel - trgovina na drobno
Infw_Mattrg – Trgovina na drobno

Program je namenjen vodenju trgovskega poslovanja po predpisih za trgovino na drobno. Program lahko uporabimo zgolj za vnos prejemnih listov in vodenje Evidence o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno TDR, lahko pa s pomočjo njega vodimo tudi količinsko zalogo trgovskega blaga. V prvem primeru vnašamo v program zgolj vrednost dnevnega iztržka, v drugem primeru pa tudi količino prodanih artiklov za gotovinsko prodajo na blagajni ali račune kupcu.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo in ima pregleden uporabniški vmesnik. Vnos je zasnovan tako, da z enim vnosom poskrbimo za zapis podatkov v vse evidence (TDR, zaloga, materialne kartice). Uporabniški vmesnik za vnos prejema artiklov nam omogoča pregleden tabelarični vnos podatkov o artiklih, količini in cenah.

Iz programa lahko izvozimo račune v programa Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo in Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • prejem artiklov
 • prodaja - blagajna
 • prodaja - račun kupcu
 • prodaja - dnevni iztržek
 • prenos zaloge iz preteklega leta
Izpisi:
 • trgovska evidenca TDR
 • prevzemni list
 • račun blagajna, račun kupcu (A4)
 • vrednost nabave/prodaje po stopnjah davka (od-do)
 • kumulativni podatki
 • evidenca nabave blaga, evidenca prodaje blaga
 • zaloga artiklov, cenik artiklov
 • materialna kartica
 • promet artiklov
Seznami matičnih podatkov:
 • artikli - trgovsko blago
 • stranke (kupci, dobavitelji)
 • stopnje DDV, stroškovna mesta in merske enote