Uvodna stran | programska oprema | infel - trgovina na debelo
Infw_Trgdeb – Trgovina na debelo

Program je namenjen vodenju trgovskega poslovanja po predpisih za trgovino na debelo. Program nam poleg vodenje Evidence o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo TDE omogoča, da z njim vodimo tudi količinsko zalogo trgovskega blaga. Zaloga se vodi po nabavnih cenah, zato pri prodaji lahko enostavno spremenimo prodajne cene artiklov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo in ima pregleden uporabniški vmesnik. Vnos je zasnovan tako, da z enim vnosom poskrbimo za zapis podatkov v vse evidence (TDE, zaloga, materialne kartice). Uporabniški vmesnik za vnos prejema ali prodaje artiklov nam omogoča pregleden tabelarični vnos podatkov o artiklih, količini in cenah.

Iz programa lahko izvozimo račune v programa Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo in Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo. Omogoča nam tudi vnos računov na osnovi ponudbe iz programa Fakturiranje.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • prejem artiklov
 • prodaja - račun kupcu
 • prenos zaloge iz preteklega leta
Izpisi:
 • trgovska evidenca TDE
 • prevzemni list
 • račun kupcu, dobavnica kupcu
 • evidenca nabave blaga, evidenca prodaje blaga
 • zaloga artiklov
 • materialna kartica
 • promet artiklov
Seznami matičnih podatkov:
 • artikli - trgovsko blago
 • stranke (kupci, dobavitelji)
 • stopnje DDV, stroškovna mesta in merske enote