Uvodna stran | programska oprema | infel - materialno poslovanje
Infw_Matpos – Materialno poslovanje

Program je namenjen vodenju materialnega poslovanja. Z njim vodimo evidenco o količinah in vrednosti nabav in porab materiala ali izdelkov v proizvodni ali storitveni dejavnosti. Porabo lahko vodimo po povprečnih ali zadnjih nabavnih cenah.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo in ima pregleden uporabniški vmesnik. Porabo materiala lahko vnašamo kot samostojni dokument, iz specifikacije materiala na računa kupcu, iz normativne porabe na osnovi računa kupcu ali iz porabe za stroškovno mesto. Uporabniški vmesnik za vnos nabave ali porabe artiklov nam omogoča pregleden tabelarični vnos podatkov o artiklih, količini in cenah.

Program je povezan z modulom Fakturiranje, iz katerega lahko dobimo podatke za obračun porabe materiala na osnovi računa kupcu.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • nabava materiala
 • poraba materiala
 • poraba iz računa kupcu
 • normativ porabe
Izpisi:
 • zaloga artiklov, minimalna zaloga
 • materialna kartica
 • promet artiklov
 • prevzemni list
 • obračun porabe materiala
 • normativ porabe materiala
 • evidenca nabave, evidenca porabe materiala
Seznami matičnih podatkov:
 • artikli - materiali ali izdelki
 • stranke
 • stroškovna mesta in merske enote