Uvodna stran | programska oprema | infel - finančno poslovanje - enostavno knjigovodstvo
Infw_Finpek – Finančno poslovanje - enostavno knjigovodstvo

Program je namenjen vodenju poslovanja samostojnih podjetnikov in obrtnikov po načelih enostavnega knjigovodstva. Je skladen z računovodskimi standardi in veljavno zakonodajo. Poleg zakonsko predpisanih evidenc, kot so knjiga prihodkov in odhodkov, terjatve in obveznosti, evidenca pretokov gospodinjstvo–s.p. in DDV evidenc ponuja še vrsto drugih evidenc in izpisov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, pregleden, omogoča preproste vnose in raznovrstne prilagodljive izpise. Vnos poteka tako, da se posamezni dokument vnaša le enkrat, program pa sam poskrbi za zapis podatkov v ustrezne finančne in DDV evidence.

V program je vključen modul Davek na dodano vrednost z vsemi vnosi, izpisi in seznami. Program omogoča izvoz podatkov za program Plačilni nalogi oziroma za EPP programe poslovnih bank (elektronski plačilni promet). V program lahko uvozimo izdane račune iz programov: Fakturiranje, Trgovina na drobno, Trgovina na debelo izvozimo po podatke o neplačanih računih za program Obračun obresti.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • prihodki in odhodki + ddv knjige
 • terjatve in obveznosti + ddv knjige
 • datum plačil, plačila računov
 • vnos v DDV evidence: knjiga prejetih računov, izdanih računov, pridobitve iz EU, dobava v EU, uvoz
 • prenosi SK iz preteklega leta, prenosi računov
Izpisi:
 • knjiga prihodkov in odhodkov
 • knjiga terjatev do kupcev, knjiga obveznosti do dobaviteljev, saldakonti-saldo strank
 • knjiga ostalih terjatev in obveznosti
 • evidenca pretokov - gospodinjstvo–s.p.
 • neplačani računi in plačilni opomin
 • pregled knjižb, kartica stolpca in kumulativa stolpcev
 • bilanca uspeha, mesečna bruto bilanca, mesečni promet stolpca
 • podatki KPO/DDV za DURS (dostava podatkov v elektronski obliki)
 • DDV evidence - knjige: P-RAČ, P-RAČ-P, E-UVOZ, I-RAČ, I-RAČ-D
 • obračun DDV (obr. DDV-O), rekapitulacijsko poročilo (obr. RP-O)
Seznami matičnih podatkov:
 • stranke (kupci, dobavitelji, drugi poslovni partnerji)
 • stolpci za KPO (stolpci za knjigo prihodkov in odhodkov, KTO, SK, DDV)
 • stolpci za KPR/KIR (predpisani stolpci za DDV evidence)
 • stopnje davka in stroškovna mesta