Uvodna stran | programska oprema | infel - obračun obresti
Infw_Obresti – Obračun obresti

Program je namenjen obračunavanju obresti za nepravočasno plačane račune ali druge obveznosti. Omogoča obračun obresti na 3 načine: konformni izračun, revalorizacijske+realne obresti ali pa samo realne obresti.

Pogram je pregleden in enostaven za uporabo, omogoča preprost vnos in izpis obračuna obresti. Vnos poteka tako, da se na podlagi predhodno nastavljenih obrestnih mer in šifranta strank vnese vsebina samega obračuna.

Zneske za obračun obresti lahko uvozimo iz podatkov o neplačanih ali z zamudo plačanih računih v programih: Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo ali Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo.

Vnosi, prenosi in obdelave:
  • zneski za obračun obresti
  • zneski iz računov finančnega poslovanja
Izpisi:
  • obračun obresti
Seznami matičnih podatkov:
  • obrestne mere
  • stranke (kupci, dobavitelji, drugi poslovni partnerji)