Uvodna stran | programska oprema | infel - plačilni nalogi
Infw_Virman – Plačilni nalogi

Program je namenjen vnosu in izpisu plačilnih nalogov na zakonsko predpisan obrazec BN02. Omogoča nam uvoz podatkov iz prejetih računov finančnega poslovanja ter izvoz v TKDIS.TXT datoteko za elektronsko plačevanje računov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, omogoča preprost vnos in spreminjanje nalogov.

V program lahko uvozimo račune iz programov Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo, Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo, Fakturiranje. Program omogoča izvoz podatkov za EPP programe poslovnih bank (elektronski plačilni promet).

Vnosi, prenosi in obdelave:
  • plačilni nalog BN02
  • nalogi za EPP iz INF-SP in iz INF-DO
  • prenos iz INF-SP, INF-DO, INF-FA
  • prenos v EPP iz INF-VI
Izpisi:
  • plačilni nalog BN02
  • seznam plačilnih nalogov
Seznami matičnih podatkov:
  • stranke