Uvodna stran | programska oprema | infel - fakturiranje
Infw_Faktur – Fakturiranje

Program je namenjen fakturiranju, to je izdajanju računov, ponudb oziroma predračunov. Uporabljamo ga lahko za fakturiranje davčnim zavezancem ali končnim potrošnikom. Za vnos podatkov o storitvah ali izdelkih lahko uporabimo podatke iz šifranta in cenika artiklov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, omogoča preprost vnos, spreminjanje in popravljanje dokumentov ter pregledne izpise.

Iz programa lahko izvozimo račune v programe Finančno poslovanje-enostavno knjigovodstvo, Finančno poslovanje-dvostavno knjigovodstvo, Plačilni nalogi. Program nam omogoča tudi izvoz podatkov v EBA XML obliki zapisa podatkov za elektronsko pošiljanje dokumentov.

Vnosi, prenosi in obdelave:
 • račun kupcu
 • ponudba/predračun kupcu
 • cenik artiklov (izdelkov/storitev)
 • sprememba cenika izdelkov
Izpisi:
 • račun kupcu
 • ponudba/predračun kupcu
 • dobavnica in cenik artiklov
 • evidenca računov in davka
 • promet izdelkov
Seznami matičnih podatkov:
 • stranke (kupci, dobavitelji in drugi poslovni partnerji)
 • artikli in merske enote
 • stopnje DDV in stroškovna mesta