Uvodna stran | storitve | infel - pogodbeno vzdrževanje programske opreme
Pogodbeno vzdrževanje programske opreme:

Uporabnik po preteku garancije lahko sklene pogodbo o vzdrževanju programske opreme, ki mu omogoča:
 • brezplačne nadgradnje in namestitev programov na svojem računalniku,
 • prednost pred drugimi strankami in s tem bistveno krajši odzivni čas,
 • bistveno nižje cene drugih storitev (40-50%)
Ponudnik samodejno opravlja naslednje storitve:
 • sprememba programske opreme zaradi spremenjene zakonodaje,
 • odprava skritih napak v programski opremi,
 • namestitev novih verzij programske opreme,
 • telefonska pomoč uporabniku pri samem delu in odpravljanju napak na podatkih,
 • izobraževanje uporabnika za uporabo programske opreme oziroma novih verzij programske opreme.
Ponudnik v dogovoru z uporabnikom lahko opravlja naslednje storitve:
 • spremembe in dopolnitve programske opreme na zahtevo uporabnika,
 • odprava napak v delovanju programske opreme, ki so posledica okvare računalnika ali nepravilne uporabe programske opreme,
 • pomoč pri obnovi pokvarjenih podatkov, ki so posledica okvare računalnika, virusa ali nepravilne uporabe programske opreme,
 • svetovanje s področja računalniške strojne in programske opreme,
 • druge storitve v zvezi z vzdrževanjem sistema po želji uporabnika.
Storitve vzdrževanja programske opreme se izvajajo neposredno na lokaciji uporabnika, po telefonu, preko e-pošte oziroma s pomočjo programske opreme za pomoč na daljavo.

Storitve ne zajemajo vodenja knjigovodstva, knjigovodskih inštrukcij in nasvetov.

Cena pogodbe se določi na osnovi specifikacije programske in strojne opreme uporabnika. Tipična cena pogodbe je 25-70€ mesečno. V ceno pogodbe so vključene vse zgoraj navedene storitve, nadgradnje programa, potni stroški ponudnika in poraba časa na poti. Uporabnik plačuje pavšalni znesek mesečno, tromesečno ali letno. Uporabnik nima nobenih dodatnih stroškov za opravljene storitve po tej pogodbi.

Stranka, ki se ne odloči za sklenitev pogodbe o vzdrževanju, ima na voljo naslednjo možnost za podporo uporabniku: Vzdrževanje na klic (po potrebi).