Uvodna stran | storitve | infel - zgradba in videz programov
Zgradba in videz programov:

INFEL programska oprema je modularno zasnovan sistem, ki ga sestavljajo moduli:

Finančno poslovanje – enostavno knjigovodstvo
Finančno poslovanje – dvostavno knjigovodstvo
Davek na dodano vrednost
Plačilne liste
Drugi osebni prejemki
Trgovina na drobno
Trgovina na debelo
Materialno poslovanje
Fakturiranje
Obračun obresti
Osnovna sredstva
Plačilni nalogi
Potni nalogi
Blagajna

Vsi moduli imajo enak videz glavnega okna in menijsko vrstico razdeljeno na naslednje sklope:

Okolje Vnos Obdelava Izpis Seznam Nastavitve Okno Razno

Vsebina sklopov Vnos, Obdelava, Izpis in Seznam je prilagojena glede na izbrani modul programske opreme. Ostali sklopi so enaki v vseh programih in vsebujejo naslednje obdelave:

Okolje:
 • izbor programa
 • izbor imenika
 • izbor leta
 • o programu
Nastavitve:
 • začetne nastavitve
 • geslo in sistemski datum
 • videz ekranov (izbor teme)
 • podatki o firmi, glava računa in komentarji
 • splošne logične nastavitve in številke dokumentov
Okno:
 • okna lahko razporedimo, jih miniziramo, obnovimo ali preprosto zapremo
Razno:
 • pomoč
 • arhiviranje podatkov, indeksiranje podatkov in restavriranje podatkov
 • kreiranje novega imenika in prehod v novo leto
 • obdelave: prenosi podatkov iz preteklih let, kopiranje datotek na diskete,…
 • podpora uporabniku preko programa Ultra VNC, e-pošte ali preko spleta
 • vizitka programa