Uvodna stran | programska oprema | infel - drugi osebni prejemki
Infw_Drospr – Drugi osebni prejemki

Program je namenjen obračunu drugih osebnih prejemkov: podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnine, davek iz dejavnosti-normirani stroški, ki jih izplačujejo podjetja in samostojni podjetniki fizičnim osebam. Program nam izpiše vse predpisane obrazce za obračun teh prejemkov.

Prednost programa je v tem, da je enostaven za uporabo, pregleden, omogoča preproste vnose, zakonsko predpisane obrazce ter druge izpise, ki nam služijo za kontrolo pravilnosti obračuna prejemkov.

V program je vključen modul Plačilni nalogi za vnos in izpis plačilnih nalogov na obrazec BN02 oziroma izvoz podatkov v TKDIS.TXT datoteko za EPP programe poslovnih bank (elektronski plačilni promet). Program je povezan z programom Plačilne liste (seznama delodajalcev in delavcev). Iz obeh programov lahko izpišemo skupne podatke za dohodnino delavca oziroma kontrolne podatke za dostavo na DURS (datoteka VIR.DAT).

Vnosi, prenosi, obdelave:
 • obračun prejemkov
 • plačilni nalog BN02
 • izdelava plačilnih nalogov
 • kopiraj VIR.DAT na disketo, kopiraj TKDIS.TXT na disketo
Izpisi:
 • obračunski list
 • zbirnik obračunskih listov
 • obrazec REK-2
 • obračun posebnega davka
 • dohodnina-delavec
 • dohodnina-DURS
 • plačilni nalog BN02, seznam plačilnih nalogov
Seznami matičnih podatkov:
 • vrste prejemkov (podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnine)
 • delodajalci (izplačevalec prejemka)
 • delavci (prejemnik izplačila)