Uvodna stran | e-računi: opis, postopek izdaje ter izdelava e-računov iz infel programske opreme
Prikaz novice:

20.12.2014 e-računi: opis, postopek izdaje ter izdelava e-računov iz INFEL programske opreme
Splošno o eRačunu
eRačun je dokument, ki ga izdajatelj računa izstavi prejemniku v elektronski obliki za dobavljeno blago ali opravljene storitve. eRačun je enakovreden dokument kot račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je postopek posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Proračunski uporabniki (šole, vrtci, občine, zdravstvo, javna uprava...) morajo od 01.01.2015 dalje obvezno prejemati račune samo še v elektronski obliki! Izdaja eRačunov je možna tudi za druge prejemnike, ki se prijavijo za prejem računov določenega pošiljatelja.

eRačun sestavljajo
- ovojnica računa v xml datoteki s podatki o pošiljatelju, prejemniku, številki in znesku računa ter priponkah
- dejanska vsebina računa (izdajatelj, prejemnik, glava računa, postavke, vsote računa...) v xml datoteki verzije e-slog_1.5 ali e-slog_1.6
- poljubna priloga: npr: PDF datoteka, ki omogoča ogled vsebine eRačuna

Prednosti eRačuna
- nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev.
- varnost: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
- natančnost: manjša možnost napak ker ni več ročnega vnosa podatkov
- enostavnost/hitrost: možnost avtomatizacije procesa izdaje, prejema in knjiženja v računovodski sistem

Postopek izdaje eRačunov za proračunske uporabnike
Za izdajo eRačunov proračunskim uporabnikom imamo naslednje možnosti:
- portal UJP eRačun: omogočal bo zgolj ročni vnos računov (ne pa tudi uvoza eRačunov iz xml datotek!).
Namenjen je manjšim uporabnikom in bo imel omejeno število vnosov. Za uporabo bo potrebna registracija z digitalnim certifikatom (SigenCA, PostarCA, Halcom). Deloval bo od 01.01.2015 dalje (zaenkrat deluje zgolj testna verzija portala https://betaeracuni.ujp.gov.si)
- ponudniki elektronske poti: (ZZI, Pošta Slovenije, Pantheon...). Ponudniki omogočajo vnos računov oziroma uvoz eRačunov iz xml datotek.
- bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek sistema Bankart. Vnos oziroma uvoz eRačunov iz xml datotek bo potekal preko programov/portalov za eBanko (Bank@net, Abacom, Banka IN, NLB Proklik, HIP-NET,...). Za izdajo eRačunov je obvezna predhodna prijava v sistem izbrane banke.

Izdelava eRačunov iz INFEL programske opreme
Izdelava eRačunov bo možna z uporabo naslednje programske opreme:
- Infw_Faktur - Fakturiranje
- Infw_Mattrg - Trgovina na drobno
Vnos računa bo potekal na enak način kot doslej. Namesto izpisa računa v papirni obliki bo na voljo obdelava: Pripravi eRačun v XML datoteko. Za lastno uporabo bo še vedno možen tudi izpis računa na papir. Obdelava nam bo iz podatkov računa pripravila naslednje datoteke:
- xml datoteko z ovojnico računa
- xml datoteko z vsebino računa po verziji e-slog_1.5
- pdf datoteko za ogled vsebine eRačuna
Opcijsko bo možno tudi stiskanje teh datotek v ZIP format.
Sprememba programske opreme, ki bo omogočala izdelavo eRačunov, bo predvidoma na voljo konec tega leta oziroma v začetku 2015.
Za pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom je obvezna predhodna prijava v sistem izbrane banke oziroma ponudnika elektronske poti.

Nazaj na novice...