Uvodna stran | davčno potrjevanje računov (davpr) - kratka predstavitev
Prikaz novice:

17.11.2015 Davčno potrjevanje računov (DavPR) - kratka predstavitev
Davčno potrjevanje računov pri gotovinskem poslovanju predpisujeta:
- Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR) - (Ur. list RS 57/15) in
- Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Ur. list RS 60/15)
 
Davčno potjevanje računov (DavPR)
V osnovi je to zelo preprost in uporaben sistem. Pred izpisom (izdajo računa) se morate namreč povezati na strežnik davčne uprave in nanj prenesti podatke o računu, FURS pa vam vrne edinstveno številko EOR (Edinstvena Oznaka Računa), ki jo morate izpisati na računu in s katero dokazujete, da ste račun tudi zares poslali na FURS. - See more at: http://www.matjazev.net/blog/#sthash.417NhgfC.dpuf
Davčno potrjevanje račun je sistem pošiljanja podatkov o posameznih gotovinsko plačanih računih na strežnik finančne uprave. Podatke bo avtomatično pošiljal računalniški program pred dejanskim izpisom računa. Na strežnik se bo poslalo osnovne podatke računa (številka, datum, ura, DŠ, znesek, ddv,...) v obliki XML datotek. FURS strežnik pa bo vrnil EOR kodo - to je koda, ki dokazuje da je bil račun res potrjen. Dodatne oznake (ZOI, QR), ki jih sestavi računalniški program ter EOR, ki ga vrne FURS strežnik morajo biti izpisane na izdanem računu.
 
Zavezanec za DavPR
Zavezanec za davčno potrjevanje računov je tisti, ki istočasno izpolnjuje vse tri pogoje:
- mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev
- mora voditi poslovne knjige in evidence (po davčnih in nedavčnih predpisih)
- za dobavljeno blago ali storitev prejme plačilo v gotovini (kreditna kartica...)
 
Podatki na računu
Račun mora za namene DavPR vsebovati naslednje podatke:
- čas izdaje računa (uro in minute)
- oznako fizične osebe, ki izda račun
- EOR - Enkratno identifikacijsko Oznako Računa - to je koda, ki jo vrne FURS kot dokaz da je račun res potrjen.
- ZOI - Zaščitno Oznako Izdajatelja računa - izpiše se v oblik 32 mestne oznake ter v obliki QR kode.
 
Številke računov
Številke računov, ki jih pošiljamo v davčno potrjevanje so sestavljene iz treh delov:
- oznake poslovnega prostora zavezanca - npr.: PP1, TRG1, SERVIS, 1, 2, ...
- oznake elektronske naprave za izdajo računov (blagajne) - npr.: BLG1, BLG2, 1, 2, ...
- zaporedne številke računa.
Če imamo v istem poslovnem prostoru več blagajn, ima lahko vsaka blagajna svoje zaporedne številke ali pa imamo enotno številčenje računov na osnovi poslovnega prostora.
 
Izpis kopij računa, Storno računa
V primeru izpisa kopij računa na zahtevo kupca, bo na računu oznaka Kopija računa, program pa bo zagotavljal evidenco o številkah in času izpisa kopij računa.
Za vnos storno računa, popravek računa (bremepis/dobropis) je vedno potreben vnos referenčne številke in datuma/časa izdaje računa, ki ga spreminjamo.
 
Izdaja računov v primeru izpada interneta ali FURS strežnika
Ob prekinitvah internetne povezave ali morebitnem nedelovanju FURS strežnika kupcu vseeno izdamo račun za dobavo blaga/storitev. Na računu nimamo izpisane EOR kode, ker račun ni bil davčno potrjen. Zavezanec mora vzpostaviti internetno povezavo in davčnemu organu poslati podatke o računih v dveh delovnih dneh od dneva prekinitve povezave.
 
Izdaja računov v primeru okvare elektronske naprave
Zavezanec mora v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov izdati račun z uporabo vezane knjige računov (VKR). Zavezanec mora vzpostaviti internetno povezavo in davčnemu organu poslati podatke o računih iz VKR v dveh delovnih dneh od dneva prekinitve povezave.
 
Prehodno obdobje
Zavezanci lahko prostovoljno izvajajo postopek potrjevanja računov od: 01.12.2015
Zavezanci morajo obvezno izvajati postopek potrjevanja računov od:    02.01.2016.
Zavezanci lahko izdajajo račune iz vezane knjige računov (VKR) do dne:  31.12.2017. Račune iz VKR morajo zavezanci potrditi v roku 10 delovnih dni.

Nazaj na novice...