Uvodna stran | infw_xxxx - spremembe programov v letu 2016
Prikaz novice:

31.12.2016 Infw_xxxx - Spremembe programov v letu 2016
Na strani www.infel.net je nameščena spletna aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme , v kateri so podatki za zadnjih 8 let.
V evidenci je možno iskanje posameznih sprememb glede na datum spremembe, program, verzijo, modul...
Spodaj je opis določenih sprememb programske opreme za leto 2016:
 
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo:
- seznam stolpci KPR - 160U15/16 - samoobdavčitev od uvoza - sprememba izpisov DDV-O, KPR
 
Infw_Finddv - Davek na dodano vrednost:
- seznam stolpci KPR - U15/U16 - samoobdavčitev od uvoza
- sprememba izpisov DDV-O, KPR za primere samoobdavčitev od uvoza
 
Infw_Place - Plačilne liste:
- spremeba REK-1 obrazca: sprememba strukture vključeni individualni podatki za ZPIZ-M4 obrazec
- spremeba REK-1 obrazca: polja B07-B08-B13 terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, PDZ
- spremenjena obdelava izdelava plačilnih nalogov (skupaj neto plača+nadomestila)
- nov vnos plačilo za poslovno uspešnost (božičnica, 13.plača) - REK-1152
 
Infw_Drospr - Drugi osebni prejemki:
- popravek naziva prejemka pri izpisu obračunskega lista in vnosu dohodek=1516 Delo upokojencev
 
Infw_Davblg/Mattrg/Faktur - Davčno potrjevanje računov:
- sprememba obdelave: DavPR-posamezni račun, DavPR-vsi nepotrjeni računi - dodatne kontrole
- vnos storno računa, popravek računa - dodatne kontrole
- nov vnos račun blagajna-izvoz: DDV=000 za firmo iz EU z ID-DDV številko
- nov vnos račun blagajna - izdaja računa v tujem imenu za tuj račun
- sprememba obdelave: DavPR-vsi nepotrjeni računi - skrajšanje časa naknadnega DPR na FURS
- vnos/izpis račun blagajna: popust v posamezni vrstici računa
 
Infw_Mattrg - Trgovina na drobno:
- seznam artiklov-komisija: dodatno polje za vnos oznake dobavitelja za KOMISIJO
- prejem+račun blagajna/kupec - dodatna oznaka pri vnosu prejema/računa za artikle-komisija
- možnost vnosa račun kupcu iz TD programa/imenika + DavPR
- možnost izpisa podatkov v Excel datoteko CSV formata: promet artiklov
- vnos prejem v drugo skladišče, obdelava prenos prejema iz drugega skladišča (google drive)
- spremembe pri vnosu/izpisu: prejem artiklov, račun blagajna, račun kupcu
 
Infw_Faktur - Fakturiranje:
- račun kupcu (eRačun) - sprememba strukture xml datoteke - verzija 2016, popravki kontrol
- možnost vnosa račun kupcu iz MT dobavnic + DavPR
- možnost vnosa račun kupcu iz FA ponudbe + DavPR
- nova obdelava prenos porabe izdelki za vodenje zaloge izdelkov
 
Infw_Obresti - Obračun obresti:
- seznam obrestne mere: Z=zamudne obresti (linearni), K=konformni izračun
- vnos/izpis obračun obresti: spremenjen izračun: Z=zamudne obresti (linearni), K=konformni izračun

Nazaj na novice...