Uvodna stran | infw_faktur - dopolnitve programa za davpr
Prikaz novice:

30.6.2017 Infw_Faktur - Dopolnitve programa za DavPR
V programu Infw_Faktur - Fakturiranje so bile opravljene naslednje dopolnitve programske opreme za namene davčnega potrjevanja računov na FURS:
- popravek xml datoteke v primeru obračuna ddv po stopnji 9.5% (polje R_3.9.23 - davek_9.5%)
- popravek xml datoteke v primeru izstavitve računa zavezancu za DDV iz tujine (polje R_3.5 ID-DDV številka - dolžina 12 znakov)
- onemogočen izpis kopije računov iz predhodnega ekranskega pregleda (modul Infw_IzpEkr) kopija računa v tem primeru ni vsebovala QR kode
- vnos komentarjev za posamezni račun že ob vnosu računa in ne pri izpisu; problem možnost vnosa drugačnega komentarja za kopijo računa, kot je bil na originalu (kopija računa ni enaka originalu!)
- obdelava za pošiljanje tehničnega popravka poslanih xml datotek na FURS strežnik
- izpis računa (kopija kupec/kopija interno): v primeru da račun ni bil potrjen že takoj ob vnosu računa, se tudi na kopijo računa ne izpiše podatek za EOR kodo (kopija računa mora biti enaka originalu!). Podatek ali je bil račun potrjen lahko vidimo v izpisu Evidenca DavPR.

Nazaj na novice...