Uvodna stran | infw_xxxx - spremembe programov v letu 2017
Prikaz novice:

31.12.2017 Infw_xxxx - Spremembe programov v letu 2017
Na strani www.infel.net je nameščena spletna aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme , v kateri so podatki za zadnjih 8 let.
V evidenci je možno iskanje posameznih sprememb glede na datum spremembe, program, verzijo, modul...
Spodaj je opis določenih sprememb programske opreme za leto 2017:
 
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo:
- izpis konto kartica odprte postavke - sortiran po datumu valut (podatki za banke)
- saldakonti saldo strank - opcija za sintetiko npr.: 12=120,121 22=220,221,...
- temeljnice za plače - nov modul v GUI verziji z predlogo za plače delavcev na ustrezne konte
- neodbitni DDV za prejete storitve iz EU (postavke v DDV-O obrazcu 23a/32a) - konto 160E31
- vnos računi+ddv - mesec/obdobje je lahko različno od datuma dokumenta
- vnos računi+ddv - napolni podatek za <sklicevalna številka> iz <vezni dokument>
 
Infw_Place - Plačilne liste:
- sprememba izpisa dohodnina delavec, dohodnina FURS (REK-1152, 1516,...)
- spremeba REK-1 obrazca: polji M02,M06, M4 obdobje začetka/konca delovnega razmerja
- izpis plačilne liste v nemščini, italijanščini (avtoprevozniki)
- dodatna polja V41..V47 na plačilni listi in obrazcih
- spremembe pri modulu vnos plačilne liste
- izdelava plačilnih nalogov
 
Infw_Drospr - Drugi osebni prejemki:
- spremeba REK-2 obrazca: brez podatkov za M4; dohodek=1516 Delo upokojencev
 
Infw_Davblg/Mattrg/Faktur - Davčno potrjevanje računov:
- obdelava Popravek podatkov v Ffardabl.Davek2 - problem ddv po stopnji 9.5% v Infw_Faktur
- obdelava za pošiljanje tehničnega popravka poslanih xml datotek na FURS strežnik
- popravek xml datoteke v primeru izstavitve računa zavezancu za DDV iz tujine
- izpis računa (kopija kupec/kopija interno): EOR v primeru da račun ni bil potrjen že takoj ob vnosu
- račun blagajna-izvoz: dodaten komentar na računu: DDV obrnjena davčna obveznost...
- dodaten izpis naročilo kuhinja ob vnosu/izpisu račun blagajna-gostilna
 
Infw_Mattrg - Trgovina na drobno:
- vnos prejem v drugo skladišče, obdelava prenos prejema iz drugega skladišča (google drive)
- možnost izpisa podatkov v Excel datoteko CSV formata: zaloga artiklov, promet artiklov
- vnos/izpis račun blagajna: popravek razlike za 0.01 zaokroževanja za račune z količino<1
 
Infw_Faktur - Fakturiranje:
- račun kupcu (eRačun) - sprememba strukture xml datoteke - eSlog ver 1.6, dodatne kontrole
- račun kupcu (76.a člen) - sprememba besedila oprostitve: Obrnjena davčna obveznost...
- popravek xml datoteke v primeru obračuna ddv po stopnji 9.5% (polje R_3.9.23 - davek_9.5%)
- onemogočen izpis kopije računov iz predhodnega ekranskega pregleda (modul Infw_IzpEkr)
- vnos komentarjev za posamezni račun že ob vnosu računa in ne šele pri izpisu
- obdelava za pošiljanje tehničnega popravka poslanih xml datotek na FURS strežnik
- izpis računa (kopija kupec/kopija interno): EOR v primeru da račun ni bil potrjen že takoj ob vnosu
- račun kupcu (eRačun) - omogoči prenos vrstic brez vrednosti, samo opis artikla/storitve
- seznam rabat stranka/artikel; vnos račun: rabat glede na posamezno stranko/artikel iz Ffserbst
 
Infw_xxxx - Druge spremembe programske opreme:
- samodejni spletni arhiv podatkov v oblaku na DROPBOX
- izdelava PDF datoteke pri ekranskem pregledu - možnost vnosa poljubnega imena datoteke

Nazaj na novice...