Uvodna stran | predvidene spremembe programske opreme v začetku leta 2018
Prikaz novice:

10.1.2018 Predvidene spremembe programske opreme v začetku leta 2018
V začetku leta 2018 so predvidene naslednje spremembe programske opreme:
 
Infw_Place - Plačilne liste:
- 05.01.18 - spremenjen izračun splošne olajšave - formula glede na višino bruto plače
- 02.03.18 - izpis plačilne liste v francoskem jeziku- 01.04.18
- 01.04.18 - spremenje obrazec REK-1 za uvoz XML datoteke na eDavke
 
Infw_Finpdk - Finančno poslovanje - dvostavno knjigovodstvo:
- 09.02.18 - sprememba modula poslovna poročila AJPES - tabela, uvoz XML na Ajpes portal
- 09.03.18 - možnost izpisa podatkov v Excel datoteko (konto kartica,...)
 
Infw_Virman - Plačilni nalogi:
- 01.04.18 - nov obrazec UPN-QR, izpis 3 nalogi na list A4 formata, podatki o nalogu v QR kodi
 
Infw_Drospr - Drugi osebni prejemki:
- 22.01.18 - nova vrsta dohodka - 1509=kratkotrajno delo-samo prispevek ZZ=4.86eur
 
Infw_Faktur - Fakturiranje:
- 09.01.18 - seštevek prometa po strankah
- 31.01.18 - davčno potrjevanje računov v GUI verziji programa
- izpis račun+UPN-QR nalog na en list papirja
 
Infw_Davblg - Davčna blagajna storitve/trgovina/fakturiranje - DavPR:
- predložitev podatkov na FURS v elektronski obliki (izpis računi glave/postavke.txt)
- vnos podatkov za VKR-vezana knjiga računov- prilagoditev na nov standard TLS 1.2 za FURS strežnik (do 30.06.18)
- spremembe izpisov račun blagajna, račun kupcu, evidenca DavPR
 
Evidenca sprememb programske opreme:
- na strani www.infel.net je nameščena spletna aplikacija: Evidenca sprememb programske opreme , v kateri so podatki za zadnjih 8 let.
- v evidenci je možno iskanje posameznih sprememb glede na datum spremembe, program, verzijo, modul, ...

Nazaj na novice...