Uvodna stran | infw_place - spremembe na rek obrazcih
Prikaz novice:

10.4.2018 Infw_Place - Spremembe na REK obrazcih
Na podlagi spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev... (Pravilnik REK - Ur.l.RS št. 79/17 z dne 28.12.20017) je bil spremenjen program Infw_Place - Plačilne liste.
Pravilnik določa obveznost ločenega poročanja o stroških službenih poti in stroških delavcev napotenih na delo v tujino.
 
Pri vnosu plačilne liste se nam po vnosu podatka za vrednost večjo od 0.0 v polje 30_Potni stroški odpre dodatno okno, v katerem imamo možnost vnosa naslednjih podatkov:
- B06 Stroški službene poti - prehrana
- B06a Stroški službene poti - prevoz
- B06b Stroški službene poti - prenočišče
- B06c Delo v tujini nad 30/90dni-prehrana
- B06č Delo v tujini do 30/90dni-prehrana
- B06d Delo v tujini - stroški prevoza
- B06e Delo v tujini do 90dni - prenočišče:
 
Pri vnosu plačilne liste lahko nove podatke posredujemo na portal FURS eDavki od aprila 2018 dalje. Za izplačila v januarju in februarju pa se na eDavke pošlje REK obrazec za dohodek 1190_Dohodek iz DR, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na obrazcu se stornira podatke za stara polja ter vnese razčlenjene vrednosti v nova polja.
 
Zaradi prevelikega števila vseh stolpcev s podatki za plačilne liste, je arhivska datoteka FFARPLAC.DAT sedaj razdeljena na dva dela: FFARPLAC.DAT in FFAXPLAC.DAT. Sprememba strukture se izvede samodejno, ob zagonu spremenjene verzije programa. Na ta način je ponovno omogočen vpogled v posamezna polja datoteke za plačilne liste.

Nazaj na novice...