Uvodna stran | infw_virman/faktur - obrazec upn qr
Prikaz novice:

25.4.2018 Infw_Virman/Faktur - Obrazec UPN QR
Iz program Infw_Virman - Plačilni nalogi je sedaj omogočen izpis podatkov na nov obrazec UPN QR. Podatki se izpisujejo na prednatisnjen list A4 formata, ki vsebuje 3 obrazce UPN QR. Posebnost novega UPN naloga je izpis QR kode, v kateri so zapisani vsi podatki o plačniku, prejemniku, IBAN-u, referenci, znesku, namenu plačila...
 
Program Infw_Faktur - Fakturiranje ima sedaj nov kombiniran izpis: račun + UPN-QR nalog. Izpis je na prednatisnjen list A4 formata. Zgornje 2/3 obrazca sta prostor za izpis podatkov o računu na spodnji tretjini pa se izpiše še obrazec UPN QR v ustrezna polja. Za izpis podatkov zadostuje vnos računa v program Infw_Faktur (ni potreben prenos podatkov v Infw_Virman).
 
Registrirani izdajatelji plačilnih nalogov morajo vložiti zahtevek za preverjanje skladnosti na portal Centra za preverjanje UPN QR: www.upn-qr.si . Potrebno je dostaviti 3 obrazce z obvezno vsebino ter 6 poljubnih obrazcev UPN QR.

Nazaj na novice...