Uvodna stran | furs edavki - neposredna oddaja obrazcev iz programa
Prikaz novice:

12.7.2018 FURS eDavki - neposredna oddaja obrazcev iz programa
Iz programske opreme: Finančno poslovanje, Plačilne liste ter Drugi osebni prejemki je bila doslej možna oddaja obrazcev na portal eDavki s pomočjo uvoza XML datoteke v spletnem brskalniku. XML datoteka se je izdelala pri izpisu posameznega obrazca. Program nam sedaj omogoča neposredno oddajo obrazcev iz INFEL programske opreme.
 
Postopek izdelave in oddaje obrazca na portal FURS eDavki:
 
- Izpišemo ustrezni obrazec iz INFEL programa v ekranski pregled.
- V programu Infw_IzpEkr - Izpisi in ekranski pregledi kliknemo na gumb FURS_eDavki.
- V novem oknu kliknemo na gumb Pripravi podatke ter izberemo ustrezno digitalno potrdilo.
- Pregledamo dokument in s pomočjo gumba Oddaj vlogo oddamo obrazec na eDavke.
- Zapremo odprta okna za eDavke in ekranski pregled ter nadaljujemo z delom v INFEL programu.

Seznam obrazcev, ki jih lahko posredujemo na FURS eDavke:
- obračun davka na dodano vrednost DDV-O, 
- rekapitulacijsko poročilo RP-O,
- poročilo o dobavah (76.a člen) PD-O,
- obračun prispevkov zasebnika OPSVZ,
- obračun davčnih odtegljajev (plače) REK-1,
- obračun davčnih odtegljajev (drugi prejemki) REK-2.

Nazaj na novice...