Uvodna stran | infw_place - rek-1152 plačilo za poslovno uspešnost (božičnica, 13.plača)
Prikaz novice:

3.12.2018 Infw_Place - REK-1152 plačilo za poslovno uspešnost (božičnica, 13.plača)
V XML datoteki za prenos REK-1 obrazca na eDavke je polje 011 spremenjeno, tako da se v njem sedaj sporoča obdobje od-do (januar-december/2018). Postopek vnosa dohodka 1152: v programu izberemo opcijo Plačilo za poslovno uspešnost. Za obdobje (mesec-leto) izberemo 0C-18. Bruto znesek izplačila vnesemo v prvo vrstico brez vnosa števila ur.

V letu 2018 lahko delodajalci brez obračuna akontacije dohodnine izplačajo del plače za poslovno uspešnost v višini do 100% zadnje znane povprečne mesečne plače v RS (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada). Ta del plače se ne upošteva v delavčevo dohodninsko osnovo (12. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in novela ZDoh-2S).

Pogoji za izvzem zneska za poslovno uspešnost iz dohodninske osnove:
- delodajalec mora sprejeti interne akte pred izplačilom.
- izplačilo je lahko največ 100% povprečne bruto plače v državi.
- izplačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da je od zadnjega izplačila minilo 12 mesecev.
- merila in kriteriji za izplačilo zneska poslovne uspešnosti morajo biti določeni enotno za vse delavce.

Nazaj na novice...