Uvodna stran | infw_place - dohodninska lestvica, olajšave in davek na izplačane plače za 2009
Prikaz novice:

7.1.2009 Infw_Place - Dohodninska lestvica, olajšave in davek na izplačane plače za 2009
Pred vnosom plače za december 2008 (ki bo izplačana v letu 2009), si moramo obvezno spremeniti stopnje dohodnine, zneske olajšav in stopnje davka na izplačane plače. Za izplačila od 01.01.2009 dalje se davek na izplačane plače ne obračunava več!
Vse podatke vnesemo v Seznam-Stopnje davka, morebitne olajšave za vzdrževane otroke pa tudi v Seznam-Delavci.
  
Spremenjeni zneski za dohodninsko lestvico, zneski olajšav in davek na izplačane plače za 2009:
 
D O H O D N I N A    O L A J Š A V E DAVEK NA IZPLAČ.PLAČE
 do 7.410,42 = 16%    splošna   = 3.051,35   do 999.999,00 = 0%   
 do 14.820,83 = 27%   1.otrok   = 2.251,46        do           0,00 = 0%   
 do 999.999,99 = 41%   2.otroka = 4.699,08   do           0,00 = 0%   
  3.otroci  = 8.781,35   do           0,00 = 0%   
   BP < 9.897,60 = 1.031,00    
   BP < 8.557,30 = 2.062,00    
 
Za vnos zneskov osnov (8557,30/9897,60 Eur) za dodatne olajšave (1031/2062 Eur) po ZDoh-2A in pravilen obračun novih osnov za dodatne olajšave pri vnosu plač je bil ustrezno spremenjen tudi program za plačilne liste.
 
 

Nazaj na novice...