Uvodna stran | infw_place - dohodninska lestvica in olajšave za leto 2019
Prikaz novice:

31.12.2018 Infw_Place - Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2019
Za dohodninsko lestvico in olajšave se v letu 2019 uporabljajo isti zneski kot so veljali za izplačila v letu 2018.
Za pravilen izračun splošne olajšave (BP med 11.1666,37 in 13.316,83) program uporablja formulo, ki spreminja znesek olajšave glede na dejansko bruto plačo zavezanca. Sprememba programa je bila opravljena že v začetku leta 2018.
 
Zneski olajšav ter dohodninska lestvica za leto 2019:
 
D O H O D N I N A    O L A J Š A V E DAVEK NA IZPLAČ.PLAČE
 do 8.021,34 = 16%    splošna  = 3.302,70 do 999.999,00 = 0%   
 do 20.400,00 = 27%   1.otrok   = 2.436,92      do           0,00 = 0%   
 do 48.000,00 = 34%   2.otroka = 5.086,16 do           0,00 = 0%   
 do 70.907,20 = 39%   3.otroci  = 9.504,70 do           0,00 = 0%   
do 999.999,99 = 50%     BP < 13.316,83 = 1.115,94  
  BP < 11.166,37 = 3.217,12  

Nazaj na novice...